سوابق و دستاوردهای فــروهـــر

و

دريافت جايزه جامعه مدنی سازمان ملل متحد وين در سال 2005 ميلادی

ادامه مطلب در باره فـــروهــــر . . .

در بیست و چهار سالگی به امید این که در آمریکا کشف شوم! از ایران مهاجرت کردم. شش سال بعد در سن 30 سالگی در جزایر هاوایی، به تمام آن چیزهایی که میخواستم، رسیده بودم؛ اما از همیشه بیشتر احساس بدبختی می کردم. فکر می کردم احساس خوشبختی، رضایت و موفقیت به عوامل بیرونی بستگی دارد، بعدها پس از تجربه های درد آور زیادی، آموختم که خوشحالی، 

رضایت و موفقیت باید از درون ما بجوشد تا پایدار باشد 

آموختم که همه چیز در زندگی انتخابی است. انتخاب اول من که به افسردگی ، سردرگمی و آوارگی در شهرها و قاره های مختلف دنیا منـجــر شد ، انتخابی ستیزجویانه و تدافعی با خدا، مردم و دنیا بود. سردرگمی ، نقطه عطفی بود که بر پایه آن انتخاب مثبت خود را با تز صـلـح و آشتی آغاز کردم و به دنیایی سرشار از زیبایی های بهشتی در همین دنیا و همین جا وارد شدم

 

امروزه آموزش رضایتمندی و موفقیت به دیگران از زیباترین ساعات زندگی من است و به رنجی که برای آموختن آموزه هایم برده ام ارزش بی همتایی می دهد

اثرگذاری من به عنوان یک کوچ و منتور به خاطر تجربه هایی است که مرا ساخته اند. در صورتی که اطلاعات من فقط دانش کلاسیک بود و همان را انتقال میدادم دیگر کوچ و منتور نبودم و فقط

یک آموزشگر و استاد بودم

اکنون میدانم که چه طور میشود تجربه های تلخ و تاریک گذشته را تبدیل به روشنایی، نور و انرژی کرد. چه طور می توان شکست را تبدیل به پایه ای برای موفقـیـت در آیـنـده کـرد. چـه طـور میشود ضعف ها را تبدیل به نقطه های قوت و ابزارهای رسیدن به پله های موفقیت کرد. چه طور می توان قضاوت های آزار دهنده را تبدیل به ارزیابی های سازنده کرد

مدت ها است به تمام آرزوها و رویاهای دوران کودکی و آرزوهای دوران بزرگسالی ام رسیده ام. امروز آرزوی من، رساندن دیگران به آرزوهایشان است

به مـرور تـفـاوت عمل کردن و بودن را آمـوختم. دریافـتـم با آنکه هـدف گرایی بسیار خوب است، از آن بهتر این است که در طول پروسهء دسترسی به اهداف ،در زمان حال زندگی کنم و فعل بودن را به جای فعل عمل کردن در زندگی خود جاری کنم. جاری بودن هنری است که مرا شاداب، جوان، مثبت و پر انرژی می سازد. سبکبالی و پرواز در جاری بودن است. جاری بودن، آموختنی است و اکسیر حیات جاودان را معنا می کند

 

کوچ = مربی = coach
مربی زندگی - آموزگار زندگی=Life coach
مِنتوُر = الگو : کسی که دیگران او را الگوی خود قرار میدهند=mentor