دوستان و مخاطبان گرامی :

مدتی است وسعت دید خود را جهت طرح و برنامه هایم گسترش داده و توجه ام را از یک گروه هدف خاص، به همه اقشار جامعه ارتقاء داده ام. من از زندگی خود بسیار راضی ام و بر پایه تصمیمی که سی سال پیش، مبنی بر آشتی با خود، خدا و دیگران گرفتم، از موهبت رضایت و موفقیت برخوردار شده ام. انسان خوشبختی هستم که دنیا و مردمانش را به همین صورتی که هستند عاشقانه پذیرفته ام. باور من این است که اگر خدا می پذیرد، من هم می توانم.

ایمان به خدا و نظام هستی و این که : هیچ حرکتی در دنیا بی حکمت نیست ، حتی بیماری ها، باوری است که امنیت های مرا تامین می کند. من عاشقم و عاشق بودن، امنیت می خواهد. ما این امنیت را از آغوش عاشق بزرگ میگیریم. آنها که حکمت را باور دارند، از سردرگمی ها رها میشوند و اجازه میدهند نیروهای خلاق درون و چشمه سارهای جاودانه، مرموز و ناشناخته گوهر وجود ، جاری شده و ما را به سرمنزل مقصود و معنا برسانند. آنها که حکمت را باور دارند بر قالیچه حضرت سلیمان سوارند و زیبایی شگفتی های ژرف و پر رمز و رازِ عاشقانه ها را کشف میکنند. میخواهم شما را با خود سوار قالیچه حضرت سلیمان کنم. این قالیچه جادویی برای همه ی آنها که حاضرند بهای رسیدن به زیبایی، رضایت و موفقیت را بپردازند، جا دارد.

من بر مبنای الگوی زندگی خودم، آموزش رضایتمندی میدهم. باور من این است که چون من انتخاب کرده ام که از همه چیز راضی باشم.  دیگران هم میتوانند رضایتمندی را : انتخاب کنند.

فروهر , froohar , froohar.com , فروهر.کام , فروهر تشویقی , coaching & mentoring ,بهترین روش درمان وابستگی , بهترین روش درمان وابستگی , بهترین روش درمان وابستگی ناسالم ,درمان روش درمان وابستگی ناسالم و اختلالات رفتاری , بهترین روش درمان وابستگی ناسالم , درمان وابستگی ناسالم و اختلالات رفتاری ,

 

2 comments on “رضـایـتـمـنــدی …

پاسخ دهید