Live LifeTo The Fullest

کشف خود. . . قسمت اول

  WHO CAN BENEFIT FROM THESE PROGRAMS ...                                                                     ... این برنامه مناسب چه کسانی است

گروه دوم

کساني که

 همه چيز دارند، اما احساس مي‌كنند كه چيزي ندارند.

ثروتمند هستند، ولي احساس فقر مي‌كنند. 

 از تكنولوژي روز برخوردارند، اما به روز زندگي نمي‌كنند.

 متاهل هستند ، ولي به همسر خود عشق نمي‌ورزند.

5- پدر و مادر دارند، اما آنها را دوست ندارند.

 فرزند دارند، ولي از آن لذت نمي‌برند.

 شغل خوبي دارند، اما از آن راضي نيستند. 

تحصيل كرده هستند ، ولي از علم بي‌بهره‌اند.

 در ظاهر موفق‌اند اما احساس موفقيت نمي‌كنند.

در ديگري دنبال خوشبختي مي‌گردند.

 خوشبختي را منوط به آن‌چه که ندارند مي‌کنند.

زندگي را جبري مي‌بينند و احساس مي‌کنند قرباني شده‌اند.

به دنبال جواب سوالات خود، همه کتاب‌ها را خوانده‌اند.

درمان‌ها، دوره‌ها و کلاس‌هاي زيادي رفته‌اند، اما هنوز پاسخ خود را نگرفته‌اند

در به در به دنبال کسي، فلسفه‌اي، روشي و راهي مي‌گردند که.

به آنها بگويد که هستند و چه هستند

گروه اول

 كساني كه

پرمشغله‌اند و وقت كمي براي پيگيري برنامه رشد و تعالي خود دارند.

گفتگوهاي عادي اجتماع برايشان يكنواخت شده ومايلند حرف‌هاي تازه‌تري بشنوند.

بيش از مشاوران خود مي‌دانند و جواب سئوالات و نيازهاي‌شان داده نمي‌شود.

از همتايان خود سريع‌تر و با هوش‌ترند و از اينكه منتظر بمانند تا ديگران به آنها برسند آزار مي‌شوند.

مايلند نه فقط در بعضي قسمت‌ها، بلکه در تمام سطوح زندگي موفق شوند.

نياز به يك الگو و مربي براي يادگيري زندگي موفق دارند.

مايلند از كليه علوم، فنون و مهارت‌هاي علمي و تجربي روز جهت رشد و كمال بهره‌مند شوند.

حاضرند بهاي موفقيت و رضايت را بپردازند.