آیا در سطح مدیریتی قرار دارید و به دنبال مهارتهای کلیدی تجربی و تخصصی برای مدیریت قویتر و با کیفیت تر می گردید؟

آیا یک متخصص هستید و دانش آکادمیک دارید اما چگونگی تبدیل دانش به تجربه موفق را نمی دانید ؟

آیا می خواهید به چشمه سارهای آگاهی و خلاقیت های درونی خود دسترسی پیدا کنید؟

آیا میخواهید با حرکت تکاملی کائنات همسو و همراه جریان موفقیت آن شوید...؟

آیا بدنبال فرمول های کسب توانایی موفق و پایدار رفتار های خود هستید...؟

آیا مايلید از كليه علوم، فنون و مهارت‌های علمی و تجربی روز جهت رشد و كمال بهره‌مند شوید؟

 آیا فردی پرمشغله اید و وقت كمی برای پيگيری برنامه رشد و تعالی خود دارید؟ 
 آیا گفتگوهای عادی اجتماع برايتان يكنواخت شده و مايلید حرفهای تازه تری بشنوید؟ 
آیا بيش از مشاوران خود میدانید و جواب سئوالات و نيازهایتان داده نمی شود؟ 

آیا تا به حال برنامه های موجود در جامعه ، نیاز شما به معنی شدن را پاسخ نداده است ...؟

آیا زندگی را یک معما می بینید و بدنبال فرمول و کلید طلایی حل معما میگردید...؟

آیا می خواهید به چشمه سارهای آگاهی و خلاقیت های درونی خود دسترسی پیدا کنید...؟

پس با سمینار انسان در جستجوی معنا همراه شوید ...

zir sakhthaie zendeghie movafagh az seri seminarhaie froohar.com
 
هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند باعث ( خوشحالی یا بد حالی )کسی بشود . (خوشحالی یا بد حالی ) داوطلبانه است.   فروهر

 

اگر کائنات جوابت را نمی دهد ، ببین چطور آمادگی شنیدن جواب کائنات را نداری؟   فروهر

 

اگر هنوز به آرزوهایت نرسیده ای ، ببین چرا نمی خواهی به آن ها برسی؟برنامه ما نقص ندارد ، ما نقص داریم.   فروهر