اولین دوره آموزش فرمول بازنویسی سناریوی زندگی

LOGO COACHING FROOHAR

فرم رزرو ثبت نام

لطفا برای رزرو ثبت نام در دوره های ارتباط زنده و آنلاین فروهر درمانی به ترتیب 

۱ - (نام و نام خانوادگی (الزامی

۲ - (شماره تماس (الزامی

۳ - (در صورت دارا بودن داشتن آدرس ایمیل آنرا وارد نمایید (اختیاری

در مورد اهداف و پایه و اساس عملکرد فرمول بازنویسی سناریوی زندگی (فروهر درمانی ) بیشتر بدانیم

اهداف دوره های فروهر درمانی (فرمول بازنویسی سناریوی زندگی) چیست؟

یکی از اهداف فروهر درمانی بازگشت به نهادینه ترین علل ثبت شده در بخش پیش نویس ضمیر ناخودآگاه ماست، در این پیش نویس اکثر انسانها واکنشی ناخودآگاه داشته و بی آنکه متوجه ماهیت و دلایل نوع برخورد با مسائل ، واکنش‌ها ، انتخاب‌ها و تصمیمها ، پیش قضاوت‌ها ، چگونگی و کیفیت برقراری ارتباط با خانواده و دیگران باشند، روش زندگی ناسالمی را برای خود انتخاب میکنند

پایه و اساس عملکرد فروهر درمانی چیست . . .؟

فروهر درمانی براساس بازگشت به ریشه های اولین خط و کلمه از پیش نگارش سناریوی ضبط و مخفی شده در سیستم ضمیر ناخودآگاه شخص پایه گذاری شده است‌. عملکرد این فرمول درمانی مبتنی بر جستجو در اعماق بخش پنهان و تاریک ضمیر و کشف عوامل آن توسط خود شخص است ، در نهایت شخص در لحظه اکنون حضور یافته و آگاهانه سناریوی زندگی سالم ، موفق و عاشفانه خود را باز نویسی میکند